Jak obserwować liczbę plików w folderze (Linux/macOS)?

Jeżeli chcesz obserwować liczbę wszystkich plików w folderze, przejdź do niego, a następni użyj komendy:

watch "ls -A | wc -l"

Jeżeli chcesz obserwować specyficzny rodzaj plików (przykładowo sesje PHP) użyj wildcard’a:

watch "ls sess* -A | wc -l"

Jeżeli otrzymasz błąd Argument list too long error, zmień składnię na następującą:

watch "ls -U | grep -c '^sess'"