Jak obserwować liczbę plików w folderze (Linux/macOS)?

Jeżeli chcesz obserwować liczbę wszystkich plików w folderze, przejdź do niego, a następni użyj komendy:

watch "ls -A | wc -l"

Jeżeli chcesz obserwować specyficzny rodzaj plików (przykładowo sesje PHP) użyj wildcard’a:

watch "ls sess* -A | wc -l"

Jeżeli otrzymasz błąd Argument list too long error, zmień składnię na następującą:

watch "ls -U | grep -c '^sess'"

Autor

Konrad Fedorczyk

I'm interested in programming and gamedev. I especially luv HTML5 and everything connected to web technologies.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.